Romans en Verhalen

Vrouwen die de eerste waren

 1. Maria Bes (1882-1938) Eerste vrouw die een ingenieursdiploma haalde. In 1904 studeerde Bes af en werd ze aangesteld als assistent in de natuurkunde aan de TH.
 2. Marga Klompé (1912-1986) Eerste minister. Klompé voerde de Bijstandswet in. Met ‘een bloemetje op tafel hoort erbij’, zette ze de toon voor de verzorgingsstaat.
 3. Joan Leemhuis-Stout (1946) Eerste dijkgraaf (1984-1994) Landbouwkundig ingenieur,  Unie van Waterschappen, dijkgraaf, commissaris van de Koningin in Zuid-Holland.
 4. Carla van der Lei (1960) Eerste machinist NS. Toen ze in 1980 solliciteerde, was ‘m/v’ net verplicht in advertenties.
 5. Wilhelmina, koningin der Nederlanden (1880-1962). In 1898, Hoewel bij haar geboorte begroet met ‘het is maar een meisje’ is zij de eerste vrouw op de troon.
 6. Jeltje van Nieuwenhoven (1943) Eerste voorzitter van de Tweede Kamer PvdA-Kamerlid (1981-2004), voorzitter (1998-2002), gedeputeerde Zuid-Holland.
 7. Aletta Jacobs (1854-1929) Eerste vrouw op de hbs, eerste student, eerste arts en promovendus. In 1903 werd ze president van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht.
 8. Anna Maria van Schurman (1607-1678) Eerste vrouw die colleges volgde in een afgeschermde ruimte. In Dissertatio bepleitte ze het recht van de vrouw op studie.
 9. Johanna Westerdijk (1883-1961) Eerste vrouwelijke hoogleraar (fytopathologie) in Utrecht. In 1930 volgde een buitengewoon hoogleraarschap aan de UvA.
 10. Hester Bijl (1970) Eerste hoogleraar lucht- en ruimtevaarttechniek in 2006 in Delft. In 2021 wordt zij de eerste vrouwelijke rector van de oudste universiteit van het land.
 11. Tetje de Jong (1918-1999) Eerste vrouwelijke politiecommissaris in Amsterdam. Ze haalde de eerste agentes binnen en werd zelf plaatsvervangend hoofdcommissaris.
 12. Judith Leyster (1609-1660) Eerste vrouwelijke meester-schilder. Haar zelfportret werd in 1633 haar toegangsbewijs voor het Haarlemse Sint Lucas-gilde.
 13. SiuLing Koo (1939) Eerste vrouw die afstudeerde als vliegtuigbouwkundig ingenieur.
 14. Toos Korvezee (1899-1978) Eerste vrouwelijke hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft. In 1954 benoemd tot hoogleraar in de theoretische scheikunde.